Covid-19 salgını kapsamında yayımlanan “tam kapanma” kararları çerçevesinde 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamında bulunan İSG profesyonellerinin işyeri ziyaretine giderken yapılacak kontrollerde istenmesi halinde denetim ekiplerine ibraz edilmek üzere e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Görev belgesi için yapılan başvurular NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı konusunda değerlendirilmekte olup NACE kodunu ortak sağlık ve güvenlik birimi faaliyetinin bulunduğu kod haricinde bir koddan alan ve bu sebeple başvurusu onaylanmayanların ekte yer alan görev belgesini düzenleyip OSGB yetkilisine imzalatarak işyerine gidebilmesi mümkündür.

OSGB yetkilisi, imza altına aldığı belgelerde belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde çalıştığı ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla hizmet verilen işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, adına görev belgesi düzenlenen kişi de kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumludur.

Hazırlanacak görev belgesinde “İşyeri/Firma Bilgileri” kısmına görevlendirilen işyerinin bilgilerinin, “Görev ve Muafiyet Nedeni” kısmına İSG hizmeti, işyeri hekimliği hizmeti vb. yazılması ve işyeri imza kısmında da OSGB kaşesi ile gerekli diğer bilgilerin bulunması önem arz etmektedir.

Canlı Destek